Miras Hukuku ve Mirasçılık Belgesi Nedir?

 Kişinin ölümü ya da gaipliği durumunda arkasında bırakacağı mal ya da borçların kimlere nasıl paylaştırılacağı konusunda hüküm veren hukuk alanına miras hukuku adı verilmektedir. Miras hukuku kapsamında mirasın nasıl paylaşılacağı veya kimlerin mirasçı olacağı kişinin ölümü sonrasında ortaya çıkar. Miras bırakanın ölmesi halinde miras hukukuna göre yasal mirasçılar varis sıfatı taşımadığından dolayı da miras hakkından bahsedilmesi söz konusu değildir. Bunun için kişinin ölümü ardından noter ya da sulh hukuk mahkemesinden mirasçılık belgesi alınması gerekmektedir.

Miras Hukuku Nedir? Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

 Bazı kişiler ölmeden önce noterden ya da avukatta vasiyetnamesini hazırlatırlar. Bu vasiyetnamede çoğunlukla mallarını kime ne kadar kalacağı yazar. Kişinin ölümü ardından avukat vasiyetnameyi açıklar ve ölen kimsenin birinci ve ikinci. Derece yakını olanlar haklarına düşen mirası alırlar. Böyle bir durumda kimsenin de yasal itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.

 Miras hukuku kapsamında mirasçılar birinci derece üst soylar ve ikinci derece alt soylar, 2. Derece yan soylar ve yine üçüncü derece yan soylar olmak üzere adlandırılır. Miras hukuk kapsamında yasal ve atanmış olmak üzere iki tür mirasçı yasal mirasçılık vardır. 1. Derece alt ve üst soylar ölen kimsenin çocukları eşi anne baba ve kardeşidir. Ancak kişi hayatta iken evlenmiş ve evliliğinden olan çocukları ve eşi varsa miras hakkı direkt olarak onlara düşmektedir

Mirastan Kim Ne Kadar Pay Alır?

 Mirastan kim ne kadar pay alır. Miras hukuku kapsamında ölen kimsenin 1. Derece alt soyu yani çocukları mirasın yarısı kadarını torunları ise kendi aralarında eşit bir şekilde alır. Üst soy ise (anne baba ve kardeşler) her biri mirasın dörtte birini alma hakkı vardır. Eşlin miras payı ise alt soy veya üst soya bakılmaksızın mirasın tamamıdır.

Mirasçılık Belgesi Nedir, Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır, Nereden Alınır?

 Eğer kişi ölümünden önce mirası için bir vasiyetname hazırlatmamışsa, mirasın paylaşılması için kişi öldükten sonra mirasçıları öncelikle mirasçılık belgesi çıkartması gerekmektedir. Mirasçılarından birisi notere giderek mirasçılık belgesi çıkarabilir. Ayrıca sulh hukuk hakiminden de mirasçılık belgesi alınabilir. Ama en kolay ve hızlı olanı ise noterden almak olacaktır.

Kimler Mirasçılık Belgesi Talebinde Bulunabilir?

 Mirasçılık belgesi için kişinin birinci derece alt soydan olan mirasçıları çıkartabilir. Mirasçıların hepsinin başvuru yapmasına ya da birlikte hareket etmelerine gerek yoktur. Birinin gitmesi yeterli olmaktadır.

 Mirasçılık Belgesi İçin Avukat Gerekir Mi?

 Mirasçıların anlaşması halinde mirasçılık belgesi için bir avukata ya da dava açmaya gerek yoktur. Avukat mirasçıların miras paylaşımı konusunda anlaşamamaları ve durumu mahkemeye taşımaları halinde gerekli olur.

Genel Kültür